Ondernemers: Aquaduct Bolsward moet er komen!

Ondernemers: Aquaduct Bolsward moet er komen!

0

Bolsward- De ondernemers van Súdwest-Fryslân in het algemeen en het bedrijfsleven van Bolsward in het bijzonder dringen aan op de realisatie van het aquaduct in de A7. Op dit moment zorgt de brug over het Kruiswater voor oponthoud, lawaai en overlast.

Al enige jaren staat het aquaduct Bolsward op de provinciale en lokale agenda. De brug over het Kruiswater is (naast de 2 bruggen in de Afsluitdijk) de enige brug in de snelweg A7. In het Coalitieakkoord van de provincie Fryslân (“Geluk op 1”) staat dat men de knelpunten Skarster Rien en Bolsward wil aanpakken. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft in haar Hoofdlijnenakkoord afspraken gemaakt om het aquaduct Bolsward serieus te onderzoeken.

Volgens de ondernemers van Bolsward, verenigd in de Vereniging Ondernemend Bolsward (VOB) is het niet de vraag of er een aquaduct moet komen, maar vooral wanneer. Volgens interim-voorzitter Niels Engelmoer biedt het aquaduct niet alleen grote voordelen voor de verkeersveiligheid maar liggen er ook kansen voor de leef- en woonomgeving. Robert van de Leur, voorzitter van de Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân (overkoepelend orgaan van vrijwel alle Ondernemersverenigingen in de gemeente) ondersteunt de wensen van Bolsward van harte: “Naast de grote economische voordelen van een aquaduct voor de hele regio, zoals doorstroming en bereikbaarheid, zorgt een aquaduct ook voor een forse vermindering van fijnstof, lawaai en overlast.” De “Stuurgroep Aquaduct Bolsward A7” voert al geruime tijd actie om het aquaduct gerealiseerd te krijgen. Deze stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse belangengroepen in de Hanzestad, heeft voor en achter de schermen elke gelegenheid te baat genomen om de voordelen over het voetlicht te brengen. Woordvoerster Doet Boermans zegt : “De brug in de A7 remt Bolsward in haar ontwikkeling op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid. Ook voor de scheepvaart is de brug een obstakel.”

Op dit moment ligt er een raadsvoorstel om samen met de provincie te investeren in een onderzoek. Dit onderzoek kost ongeveer €200.000,= waarbij de gedachte is dat beide partijen elk de helft financieren. De gemeente heeft dit bedrag al gereserveerd in de zg. Ontwikkelagenda. Volgens de ondernemers is het nu zaak om door te pakken en dit onderzoek te starten. Van de Leur: “We hebben nu al een paar jaar plannen gemaakt en gesprekken gevoerd, nu moet het gaan gebeuren. Wie A zegt, moet ook B zeggen, dat geldt ook voor politici.”

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend